Mercedes-Benz

SmallRepair - drobne naprawy kosmetyczne.

Przeciwko drobnym śladom codzienności.

Naprawy drobne (small repair) są technologią, której głównym zadaniem jest minimalizacja kosztów naprawy przy założeniu maksymalnie możliwej do osiągnięcia poprawy estetyki elementów pojazdu poprzez likwidację niektórych śladów codziennej eksploatacji.

Kwalifikacja i ocena możliwości usunięcia uszkodzenia szyb czołowych, tworzyw sztucznych, wgnieceń poszyć elementów karoserii, powłok lakierniczych, tarcz kół oraz elementów wnętrza weryfikowana jest przez doradcę serwisowego w oparciu o zapisy warunków zawartych w dokumentach technicznych Mercedes-Benz.

Oferta Small Repair Mercedes-Benz dostępna jest w wybranych serwisach.