Mercedes-Benz

Przyjmowanie samochodów Mercedes-Benz wycofanych z eksploatacji.

Recykling samochodów

Recykling samochodów.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko w koncernie Mercedes-Benz Group AG.

Jako firma wynalazcy automobilu, koncern Mercedes-Benz Group AG, świadom swojej wielkiej odpowiedzialności, przyjmuje ekologiczną mobilność zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju za integralną część strategii przedsiębiorstwa. Zawarte w wytycznych środowiskowych koncernu Mercedes-Benz Group AG tworzenie produktu uwzględniające wymogi ekologiczne uwzględnia cały cykl życia produktu: od designu poprzez produkcję i użytkowanie po utylizację i wtórne wykorzystanie.

Podstawę efektywnego wykorzystania pojazdów po zakończeniu eksploatacji stanowi ich przydatność do recyklingu, nieustannie przez nas ulepszana. Jest to warunek efektywnego odzysku i wykorzystania zawartych w nich cennych materiałów przez nasze firmy partnerskie.

Jeśli kiedyś przyjdzie Państwu naprawdę rozstać się ze swoim samochodem, to prosimy oddać go do naszej sieci punktów odbioru. Mercedes-Benz organizuje łatwe i bezpłatne przyjmowanie starych pojazdów oraz ich utylizację zgodną z przepisami i przyjazną dla środowiska. Oddając swoje auto do punktu przyjmowania i umożliwiając przez to efektywny odzysk materiałów przyczyniają się Państwo do domknięcia obiegu recyklingowego oraz do oszczędnej gospodarki wszystkimi naszymi zasobami.

Przyjmowanie

Przyjmowanie.

Przyjmowanie starych aut.

Aby umożliwić Państwu łatwy zwrot starego auta, Mercedes-Benz utrzymuje rozległą sieć punktów odbioru. Zwracając swoje stare auto do naszej sieci mają Państwo pewność, że pojazd zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami, a odzyskane z niego cenne materiały zostaną użyte do wytworzenia nowych produktów. W ten sposób przyczynią się Państwo do ochrony środowiska i do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych.
Będąc właścicielem samochodu marki Mercedes-Benz mogą Państwu bezpłatnie zwrócić swój pojazd do jednego z naszych punktów odbioru – pod następującymi warunkami:

  • Jest to samochód przeznaczony do transportu osób posiadający maks. 9 miejsc siedzących albo samochód do przewozu towarów, o dopuszczalnej masie 3,5 tony.
  • Zakończenie eksploatacji następuje po co najmniej jednomiesięcznym okresie zarejestrowania w jednym z krajów UE.
  • Pojazd nie zawiera żadnych odpadów i jest kompletny (silnik, układ jezdny, karoseria, katalizator, sterowniki elektroniczne).

Przekazawszy jednemu z naszych autoryzowanych przedstawicieli samochód wraz z dokumentami rejestracyjnymi otrzymają Państwo świadectwo złomowania, które potwierdza utylizację zgodną z przepisami. Świadectwo to jest z reguły wymagane do wyrejestrowania pojazdu w macierzystej placówce.

Utylizacja

Utylizacja.

Ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Być może Państwa Mercedes ma już najlepsze lata za sobą – ale nie oznacza to jego końca. Dzięki nowoczesnym technologiom recyklingowym można odzyskać znaczną część materiałów z pojazdu, oszczędzając przez to cenne surowce i w znacznym stopniu odciążając środowisko.

Proces ich ponownego wykorzystania można podzielić na cztery etapy – objaśnione poniżej.

1. Przyjęcie starego auta
Po znalezieniu najbliższej lokalizacji na wykazie punktów odbioru oddają tam Państwo kompletny pojazd, bez odpadów.

2. Usunięcie płynów
Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodnicy, płyn spryskiwacza szyb i czynnik chłodniczy zostają usunięte z auta i przekazane do recyklingu bądź utylizacji.

3. Demontaż
W pierwszym kroku demontowane są obowiązkowo akumulator, filtr oleju, katalizator i obręcze kół – przekazywane następnie do recyklingu. Podzespoły pirotechniczne (np. poduszki powietrzne) utylizuje się zgodnie z przepisami. Następnie demontowane są części, które nadają się – bezpośrednio lub po odpowiednim uzdatnieniu – do ponownego wykorzystania.

4. Rozdrabnianie
Reszta karoserii trafia do zakładu rozdrabniania złomu, gdzie segreguje się ją na różne frakcje i w znacznym stopniu przywraca do obiegu surowców wtórnych.